Den 9. November war de Comité vun der AACSPL asbl an hier Memberen zesummen d’Bastogne Barracks op Bastnech kucken.